Ideen med MVP Dagen er at dette skal være en dag der norske MVPer deler av sin kunnskap til de som er interessert i å holde seg oppdatert på hva som skjer i Microsoft skyen. Dette er ikke en dag for MVPer , men en dag der vi som MVPer deler vår innsikt og kunnskap med dere.

Hva er en MVP lurer du kanskje på? Microsoft sin definisjon er som følger:

Microsoft Most Valuable Professional (MVP) prisen gis til “eksepsjonelle, uavhengige teknologiledere som deler sin lidenskap, teknisk kompetanse, og reel erfaringsbasert kunnskap om Microsoft-produkter med andre.”

Så sett av dagen(e), dette blir både morsomt og lærerikt.

De som planlegger MVP-Dagen(e) 2024 er: 

Alexander Solaat Rødland, Alireza Eshaghzadeh, Julian Rasmussen, Kai Stenberg, Knut Relbe-Moe, Lasse Nordvik Wedø og Ståle Hansen