For første gang ble MVP-dagen forsøkt gjennomført som både et roadshow og en konferanse.
Roadshowet besøkte Bergen, Kristiansand, Stavanger, Tromsø og Trondheim. Vi var nok ikke flinke nok til å markedsføre roadshowet og merket dette ved litt lavere deltagelse enn forventet. Men det var god stemning og et “krav” om å komme igjen til neste år.

MVP-Dagen 2022 ble gjennomført som en fysisk konferanse 19. oktober. Det var 19 ulike sesjoner som ble fordelt på to saler (og noen i fellsskap). Det var rundt 130 tilstede under dagen, og det var det var god stemning i lokalene.

MVP-Dagen 2022 ønsker som alltid å takke sponsorene som var med å arrangere denne dagen. Spesielt vil vi takke Microsoft, som skaffet oss lokaler, mat og drikke.

Ingen av presentasjonene ble tatt opp, men de fleste foredragsholderene har lagt ut sitt materiale på https://github.com/MVPDagen/2022