MVP-Dagen 2021 ble gjennomført som en hybrid konferanse 17.November, der vi fikk strømmet alle sesjonene. Det var to parallelle spor som gikk igjennom dagen.
Dessverre var det flere deltagere som trakk seg fra den fysiske konferansen i siste liten, da de valgte å delta online pga økende smittetrend i de større byene. Det var rundt 60 til stede fysisk og inntil 100 deltagere online.

Det var god stemning i lokalene til konferansen, og flere bli igjen til siste slutt for å få med seg litt sosiale aktiviteter og en egen premie trekning.

Det oppstod dessverre kluss med utstyret, så ingen av sesjonene for MVP-Dagen 2021 er tilgjengelig i digitalt format.

MVP-Dagen 2021 ønsker som alltid å takke sponsorene som var med å arrangere denne dagen. Spesielt vil vi takke KPMG, som igjen skaffet oss lokaler, mat og drikke. Både på dagen og utover kvelden.