MVP Dagen 2020 er nå lagt om til å bli en heldigital konferanse for å ivareta de nødvendige smittevernhensyn i Oslo. Vi hadde i det lengste et håp om å kunne gjennomføre dette i en sal med deltagere, men i dagens situasjon er det ikke forsvarlig.

Vi har valgt å legge om på agendaen, for å gjøre den mer vennlig for deltagere. Alle sesjoner er nå kortet ned til 30 minutter med presentasjon, og så en tilhørende 15 minutters pause der foredragsholderen fra forrige sesjon blir værende for å ta eventuelle spørsmål fra tilhørere.

Selve foredraget blir tatt opp, og vi ønsker å gjøre publikum oppmerksom på dette. Vi vil så stoppe opptaket etter hver sesjon, slik at den avsatte tiden til spørsmål og svar ikke blir tatt opp.

Vi oppfordrer publikum til å huske å mute seg selv, og ikke bruke video under foredraget, men bruk gjerne både video og audio aktivt under Q&A for å en interaktiv opplevelse.

Vi gleder oss fortsatt, så vel møtt!