MVPDagen er drevet av frivillige, og vi er avhengige sponsorer for å dekke en del utgifter. I 2021 blir det den 5e gangen vi gjennomfører MVP dagen, om gitt at vi får rett støtte ønsker vi å slå litt på stortrommen!
Følgende sponsorpakker er åpne for øyeblikket.

Silver Sponsor – Ubegrenset
Bedrifter / partnere som ønsker marketing/swag/premier
Som sølvsponsor blir bedriften profilert i sosiale medier, på våre hjemmesider og i presentasjonene. Sølvsponsorer får også anledning til å formidle materiell og premier vi kan dele ut på selve dagen.
Pris: 2 500,-

Bedrifter som bidrar til å dekke T&E
De fleste MVPene våre holder til i Oslo området, og har ikke for store utgifter med å reise. Men for de av våre MVPer med lengre reiser, søker vi hjelp til å dekke deres kostnader. Bedrifter som dekker egne MVPers (foredragsholdere) reiseutgifter vil også bli listet som sponsorer.

Nivået en slik sponsor blir omtalt som vil avhenge av kostnaden for den eller de enkelte MVPeres reise utgifter som bedriften dekker kostnader for. Det er åpnet opp for å omtale støttende bedrifter som sølvpartner for reisekostnader inntill 2500,- og gullpartner for alt som overstiger dette.

MVPer som er foredragsholdere bes ta direkte kontakt med arrangementskommiten for å avtale dette nærmere. Nivåene må stå i stil med den faktiske kostnaden dette utgjør.

Platinum Sponsor – 1-2 (0 ledig)
MVPDagen regner med mellom 90-120 deltagere og har behov for et dertil egnet sted å holde konferansen og vi ønsker å kunne tilby lunsj og kaffe i pausene. – Denne sponsoren er allerede valgt, og er i år som de to forrige årene KPMG.
Siden det er jubileum i år, ønsker vi å ha en sosial samling etter selve konferansen, og har behov for et lokale, noe å bite i og/eller drikke til. – Denne sponsoren er allerede valgt, og det er KPMG.

Den eller de sponsorene som er med og bidrar til at vi kan tilby sted og bevertning uten å måtte ta betaling av deltagerne vil bli utnevnt som platinum sponsorer og få ekstra profilering.
Som platinum sponsor for konferansen får bedriften også anledning til et 5 minutters innlegg før oppstart om morgenen eller rett etter lunsj
Som platinum sponsor for det sosiale på kvelden, får bedriften også anledning til et 5 minutters innlegg for å ønske velkommen til det sosiale.

Gold Sponsor – (0 ledig)
Bedrifter / partnere som ønsker stand i mingleområde
Som gullsponsor for bedriften samme profilering som sølvsponsorer, men i tillegg får sponsoren anledning til å stille med stand (max 1 banner, 1 bord og 2 personer) i mingleområdet.
Pris: 5 000,-

Er din bedrift interessert? Ta kontakt med oss på info@mvpdagen.no