MVP-Dagen 2022 trenger sponsorer
MVP-Dagen er drevet av frivillige, og vi er avhengige sponsorer for å dekke en del utgifter. I år ønsker vi å utvide litt fra i fjor og ser derfor etter flere typer sponsorer enn noen gang
Følgende sponsorpakker er åpne for øyeblikket.

Diamant Sponsor – 2 (2 ledige)
MVP-Dagen regner med mellom 90-120 deltagere og har behov for et dertil egnet sted å holde konferansen og vi ønsker å kunne tilby lunsj og kaffe i pausene. Bedrifter som enten dekker lokale eller mat og drikke vil bli omtalt som Diamant sponsorer. Det er mulig å være den eneste diamant sponsoren ved å dekke begge deler.
Diamant sponsor bedrifter får samme profilering som gull sponsor, men vil i tillegg få litt ekstra oppmerksomhet under felles sesjonene
– Diamant sponsor bedrifter får anledning til å holde et 5 minutters innlegg ved enten oppstart om morgenen eller etter lunsj.

Pris: Lokale og eller mat og drikke til 120 personer + sponsorer og foredragsholdere

Platinum City Sponsor – 3 (3 ledige)
MVP-Dagen ønsker å legge ut på en liten turne før selve konferansen. Vi ønsker da å ha en halvdags konferanse i Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Vi trenger sponsorer til alle byer bortsett i fra Bergen.
Platinum City Sponsor bedrifter får samme profilering som gull sponsor, og vil få anledning til å stille som gull sponsor på selve MVP-Dagen.
– Platinum City sponsor er en dedikert sponsor for en av byene

– Platinum City Sponsor bedrifter vil få tilbud om å samarbeide med en MVP om å få profilert informasjon i minst en sesjon.
Pris: NOK 30 000,-

Geek-Beer Sponsor – 1 eller flere (Alle ledige)
MVP-Dagen ønsker om mulig å ha en sosial samling etter selve konferansen på et dertil egnet sted, med enkel servering.
– Geek-Beer sponsor bedrifter er dedikerte sponsorer på kvelden
– Geek-Beer sponsor bedrifter får samme profilering som sølv sponsorer
– Geek-Beer sponsor bedrifter får anledning til å holde en innledning til kvelden og evt profilere seg selv under selve Geek-Beer om det er plass til det.
Pris: NOK 30 000,-

Gull Sponsor – 3 (3 ledig)
Bedrifter / partnere som ønsker stand i mingle område
Gull sponsor bedrifter får samme profilering som sølv sponsorer
– Gull sponsor bedrifter får anledning til å stille med stand (1 banner, 1 bord og 2 personer) i mingle området.
Pris: NOK 10 000,-

Silver Sponsor – Ubegrenset
Bedrifter / partnere som ønsker marketing/swag/premier
– Sølv sponsor bedrifter vil bli profilert i sosiale medier, på våre hjemmesider og i presentasjonene.
Sølv sponsor bedrifter får anledning til å formidle materiell og premier vi kan dele ut på selve dagen.
Pris: NOK 5 000,-

Bedrifter som bidrar til å dekke T&E
De fleste MVP’ene våre holder til i Oslo området, og har ikke for store utgifter med å reise. Men for de av våre MVP’er med lengre reiser, søker vi hjelp til å dekke deres kostnader. Bedrifter som dekker egne MVP’ers (foredragsholdere) reiseutgifter vil også bli listet som sponsorer.
Nivået en slik sponsor blir omtalt som vil avhenge av kostnaden for den eller den enkelte MVP’s reiseutgifter som bedriften dekker kostnader for. Det er åpnet opp for å omtale støttende bedrifter som sølv partner for reisekostnader inntil NOK 5 000,- og gull partner for alt som overstiger dette.
MVP’er som er foredragsholdere bes ta direkte kontakt med arrangementskomitéen for å avtale dette nærmere. Nivåene må stå i stil med den faktiske kostnaden dette utgjør.

Er din bedrift interessert? Ta kontakt med oss på info@mvpdagen.no