MVPDagen 2019

Alle gode ting er 3

MVP dagen sitt hovedmål er å dele relevant informasjon på en forståelig måte med høyt fokus på Norske organisasjoner og IT arbeideres behov og hverdag.

Med praktiske råd og tips basert på erfaringer fra noen av Norges beste og mest erfarne Microsoft sky mennesker vet vi at vi kan lage en dag som vil gi godt utbytte til alle deltagere.

Årets tema er NextGen IT-Pro: Automasjon og optimalisering i Microsoft 365 og Azure. Som alltid vil det være stort fokus på scenarier og eksempler fra hverdagen til Norske organisasjoner.

Årets dato blir 26. September.

Påmelding åpner i April