MVP Dagen 2018

All slides og content fra MVP Dagen 2018 er å finne på https://github.com/mvpdagen