Showing: 1 - 10 of 11 RESULTS
InformasjonMVP-Dagen 2022Speakers 2022MVP-Dagen 2022: Call for Speakers!

MVP-Dagen 2022: Call for Speakers!

Det er en glede å melde at MVP-Dagen’s “Call for Speakers” nå er åpnet!Vi søker norske MVP’er som har lyst og anledning til å dele litt av sin gode kunnskap og erfaring.Denne gangen er det åpen agenda, kom og prat om hva du vil (innenfor de fire kategoriene vi har lagt opp til). Gi oss …