MVP dagen hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten våre fantastiske sponsorer

Platinum

Gold

Silver

Bli sponsor

Hvis du ønsker å sponse MVP dagen uten å stille med foredrag, kan du velge mellom følgende sposorpakker

Gold Sponsor
Bedrifter / partnere som ønsker stand i mingleområde
Pris: 5 000

Silver Sponsor
Bedrifter / partnere som ønsker marketing/swag/premier
Pris: 2 000,-