Hvis du blir valgt som foredragsholder, tilbyr vi følgende muligheter for T&E

  1. MVP dagen dekker reiseutgifter opp til 1 500 kr
  2. Arbeidsgiver/Foredragsholder kan registrere seg som sponsor, og få reklameplass i form av logo på start-/avslutning slide i presentasjoner og på mvpdagen.no
  3. Arbeidsgiver kan registrere seg som sponsor og få reklameplass i form av logo på start-/avslutning slides, mvpdagen.no samt fysisk tilstedeværelse i mingle område

Sponsor

Hvis du ønsker å sponse MVP dagen uten å stille med foredrag, kan du velge mellom følgende sposorpakker

Silver Sponsor
Bedrifter / partnere som ønsker marketing/swag/premier
Pris: 2 000,-

Gold Sponsor
Bedrifter / partnere som ønsker stand i mingleområde
Pris: 5 000