31. May 2017

Velkommen

09:00  -  09:30

Hva er egentlig en MVP? Intro til dagen og speakere    

Click for more information on 'Velkommen'

Modern Management for Identiteter og Enheter – Azure AD, Intune og Windows 10

09:45  -  10:30
Auditioriet

I denne sesjonen vil vi se på hvordan hvordan vi tilrettelegger for Modern Management med Azure Active Directory, Microsoft Intune og Windows 10. Vi vil se på hvordan vi med Azure AD etablerer Identitets- og Tilgangskontroll, Selvbetjening og tilgang til Applikasjoner. Videre vil vi se på hvordan nye Azure AD sammen med Intune fungerer i […]

Click for more information on 'Modern Management for Identiteter og Enheter – Azure AD, Intune og Windows 10'

Hva er Azure MFA og hvordan ta det i bruk?

10:45  -  11:30
Auditioriet

2-faktor autentisering er ikke lenger et valg, men helt nødvendig for å sikre dine identiteter og ressurser. Vi vil forklare deg hva moderne autentisering er og hvordan det er en nødvendighet for 2-faktor. Vi vil oppdatere deg på alle nye autentiseringsmuligheter mot Azure AD som Passord-sync, SSO, Pass-Through Autentisering og ADFS med mer. Ståle sikrer […]

Click for more information on 'Hva er Azure MFA og hvordan ta det i bruk?'

Lunsj

11:30  -  12:30

Lunch Sesjon: Glem PowerShell ISE, Visual Studio Code er her!

11:50  -  12:10
Auditorium

I denne lunsj-sesjonen vil Jan Egil vise gi oss en introduksjon til Visual Studio Code og vise hvordan det kan være et alternativ til PowerShell ISE som script-editor og terminal.

Click for more information on 'Lunch Sesjon: Glem PowerShell ISE, Visual Studio Code er her!'

Mellom bedriftens nettverk og skyen

12:30  -  13:15
Auditioriet

Når man tar i bruk skytjenester kan det være viktig å ha et aktivt forhold til hvordan trafikk til og fra bedriftens nettverk skal håndteres. Det finnes en del eldre myter og “sannheter” som ikke nødvendig vis stemmer i dagens tekniske virkelighet, samtidig som mulighetene og alternativene kan være forvirrende. Bli med i en gjennomgang […]

Click for more information on 'Mellom bedriftens nettverk og skyen'

The Grand Tour of Azure Networking

13:30  -  14:15

Cloud computing er pr. definisjon nettverksbasert databehandling. Eller sagt på en annen måte; skytjenester blir bare så bra som nettverket de bygger på. I denne sesjonen skal vi ta deg meg på en reise gjennom nettverk i Azure-plattformen; en så fullstendig A-Z (det finnes ingen Azure-tjenester som begynner på Æ, Ø eller Å) reise som […]

Click for more information on 'The Grand Tour of Azure Networking'

Sikkerhet i praksis

14:30  -  15:15
Auditioriet

Hvordan foregår et faktisk angrep og hvordan kan det stoppes. Det finnes ingen “silver-bullet” som fikser alt av sikkerhet på en klient og det er derfor viktig å tenke på flere lag av sikkerhet. Oddvar og Olav vil ta på seg rollene som angriper og forsvarer i dette engasjerende foredraget om sikkerhet praksis. De vil […]

Click for more information on 'Sikkerhet i praksis'

MVP Smackdown

15:15  -  16:00
Auditioriet

Smackdown  Som avrunding på dagen vil alle MVP’ene samles og komme med noen siste gode råd og tips på vei. Det er i denne sessjonen det blir mulig å stille de helt komplekse spørsmålen som kan kreve flere klokehoder å svare på.

Click for more information on 'MVP Smackdown'