NextGen IT-Pro: Automasjon og optimalisering i Microsoft 365 og Azure

Thursday, 9/19/2019

Auditoriet
8:00am
8:00 AM — 30 min

Registrering og frokost

8:30am
8:30 AM — 15 min

Velkommen til MVP Dagen

8:45am
9:15am
9:45am
9:45 AM — 15 min

Pause

10:00am
10:30am
11:00am
11:00 AM — 15 min

Pause

11:15am
11:45am
12:15pm
12:15 PM — 45 min

Lunch

12:25pm
1:00pm
1:30pm
2:00pm
2:00 PM — 15 min

Pause

2:15pm
3:15pm
3:15 PM — 15 min

Pause

3:30pm
4:00pm
4:00 PM — 30 min

Ask the experts og avsluttning

Call for Speakers powered by Sessionize.com icon-company icon-blog icon-linkedin icon-other icon-twitter